Název:
Lipáza
Název dle žádanky:
Lipáza
Zkratka:
LP
Další názvy:
LPS
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
3 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
7 dní

Referenční meze

Věk

0 1
1 150

Norma

0,00 1,00
0,12 1,00