Název:
Anti-thyrodální peroxidáza
Název dle žádanky:
Anti-TPO
Zkratka:
ABTP
Další názvy:
Protilátky proti thyroidální peroxidáze
Metoda:
CLIA
Jednotka:
kU/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0 35